กฤษณาสยาม

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Welcome to the Frontpage

Siam Agarwoods Company Limited

E-mail Print PDF
co.eng500
On May 27, 2015
Registered : Siam Agarwoods Co., Ltd.
Registered No.: 0905558002231
في 27 مايو 2015
مسجل: صيام Agarwoods المحدودة
مسجل رقم: 0905558002231
Last Updated on Friday, 12 February 2016 15:13 Read more...
 

ผลการตรวจสอบหาสารห้ามใช้ในเครื่องสำอางค์

E-mail Print PDF
cert180158.1ผลการตรวจหา สารต้องห้ามใช้ในเครื่องสำอางค์ ทั้ง ๓ ตัว คือ
๑. Hydroquinone คุณสมบัติ ทำให้หน้าขาว
๒. Retinoic acid (Vitamin A acid) กรดวิตามิน A คุณสมบัติ ทำให้หน้าขาว
๓. Mercury compound / สารปรอท คุณสมบัติ ทำให้หน้าขาว
نتائج مادة محظورة تستخدم في مستحضرات التجميل، هو الثالث.
1. ميزات هيدروكينون جعل الصفحات البيضاء
2. حمض الريتينويك (فيتامين A حامض)، وفيتامين A ميزات حامض جعل الصفحات البيضاء.
ميزات 3. الزئبق مجمع / ميركوري جعل الصفحات البيضاء.
Last Updated on Friday, 12 February 2016 15:04 Read more...
 

4 - SAP Products

E-mail Print PDF

3oilchip4.1.1.1As now SAP (Siam Agarwoods Partnership) has 4 products for you. They are :
1. Oudh/Agarwood Chip as stand in the picture, we have 2 sizes, big & small chip.
2. Oudh/Agarwood Oil, the blue cap in the picture.
3. Oudh/Agarwood Resinoil, the golden cap in the picture.
4. Citronella laurel oil or True laurel oil, Cinnamomum porrectum Kosterm, the red cap in the picture.

Last Updated on Friday, 05 May 2017 16:00 Read more...
 

Benefits of the SAP Skin Moisturizer

E-mail Print PDF
leg 051257The Scar from Heat of exhaust pipe of motorcycle at 3 years ago, this scar at 49 days after using the SAP Skin Moisturizer, started using on October 7, 2014
.ندبة من حرارة أنبوب العادم من دراجة نارية في قبل 3 سنوات، وهذا ندبة في 49 يوما بعد استخدام الجلد SAP مرطب، بدأ استخدام على 7 أكتوبر 2014.
Last Updated on Friday, 12 February 2016 14:01 Read more...
 

SAP Skin Moisturizer / 润肤露 / الجلد مرطب

E-mail Print PDF
mtrpg2.300SAP Skin Moisturizer / 润肤露 / الجلد مرطب
SAP Skin Moisturizer / 润肤露 / الجلد مرطب : good for skin and scar ? 好皮肤疤痕 / جيدة للبشرة وندبة
Ingredients / 配料 / المكونات :
1. Coconut Oil / 椰子油 / زيت جوز الهند
Look more details of coconut oil at / 看起来更在 / تبدو أكثر في
Last Updated on Friday, 12 February 2016 14:05 Read more...
 

สารให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนัง

E-mail Print PDF
small skm1.500สารให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนัง ขวดเล็ก ترطيب الجلد القارورة.
Last Updated on Friday, 12 February 2016 14:13 Read more...
 

Raw materials of Herbal Extracts Repair Grass Soap

E-mail Print PDF

 

gift2.300Raw materals of Herbal Extracts Repair Grass Soap : Non Sodium Hydrogcide - NaOH, only use Ashes solution. And do not add any Fat.
materals الخام من مستخلصات عشبية إصلاح العشب الصابون: غير Hydrogcide الصوديوم - هيدروكسيد الصوديوم، فقط استخدام رماد الحل. وعدم إضافة أي الدهون.

 

Last Updated on Friday, 12 February 2016 14:21 Read more...
 

วัตถุดิบในการทำสบู่สมุนไพรผสมสารสกัดจากหญ้ารีแพร์

E-mail Print PDF
gift2.300วัตถุดิบในการทำสบู่สมุนไพรผสมสารสกัดจากหญ้ารีแพร์ ไม่ใช้โซดาไฟ ใช้น้ำด่างจากขี้เถ้าแทน โซดาไฟ
المكونات العشبية في إصلاح مقتطفات العشب دون استخدام الصودا الكاوية الغسول من الرماد.
Last Updated on Friday, 12 February 2016 14:32 Read more...
 

เสียงจากผู้ใช้สบู่ กฤษณา

E-mail Print PDF
030758.2Organic Herbal Soap : Oudh/Agarwood
Good for the skin - the best of the Face
เห็นผลในสบู่ ๑ ก้อน
العضوية العشبية الصابون: دهن العود / العود.
جيد للبشرة - أفضل وجه.
النتائج في الصابون دفعة واحدة
Last Updated on Friday, 12 February 2016 15:38 Read more...
 

Sound of the users of Siam Care Products

E-mail Print PDF
gift1.300SAP Organic Herbal Soap : Oudh/Agarwood
Good for the skin - the best of the Face
Got effectual within 1 soap.
SAP العضوية العشبية الصابون: دهن العود / العود.
جيد للبشرة - أفضل وجه.
حصلت فعال في حدود 1 الصابون.
Last Updated on Friday, 12 February 2016 15:40 Read more...
 

สบู่ กฤษณา

E-mail Print PDF
scrub agr1.500Organic Herbal Soap : Good for the skin : The best of the face
สบู่สครับ ผสมสารสกัดกฤษณากฤษณา / Scrubsoap Oudh/Agarwood size 40 x 60 x 20 mm.
العضوية العشبية الصابون: جيد للبشرة: أفضل ما في وجهه.
فرك الصابون استخراج أجار أجار / Scrubsoap العود / حجم العود 40 × 60 × 20 مم.
Last Updated on Friday, 12 February 2016 14:49 Read more...
 

เสียงจากผู้ใช้สบู่สมุนไพรผสมสารสกัดหญ้ารีแพร์ Siam Care

E-mail Print PDF
rps 9.300Organic Herbal Soap : Repair Grass
Good for the skin, the best of the Face
ดีสำหรับผิวหนัง - ดีที่สุดสำหรับผิวหน้า
รับประกันเห็นผลในสบู่ ๑ ก้อน
العضوية العشبية الصابون: إصلاح العشب
جيد للبشرة، وأفضل من الوجه.
جيد للبشرة - أفضل لبشرتك.
ضمان أن الصابون دفعة واحدة.
Last Updated on Friday, 12 February 2016 14:09 Read more...
 

Feedback of the Users: SAP Herbal Extracted Repair Grass Soap

E-mail Print PDF
siam care products.800SAP Organic Herbal Soap : Repair Grass
Good for the skin - the best of the Face
Got effectual within 1 soap.
Sound of Users : SAP Herbal Extracted Repair Grass Soap
September 19, 2014
1. Reduce acne after 7 days.
2. Skin compact within 10 days.
Last Updated on Monday, 08 May 2017 19:24 Read more...
 


Page 9 of 14

Polls

Joomla! is used for?
 

Who's Online

We have 4 guests online

Advertisement

Featured Links:
Joomla!
Joomla! The most popular and widely used Open Source CMS Project in the world.
JoomlaCode
JoomlaCode, development and distribution made easy.
Joomla! Extensions
Joomla! Components, Modules, Plugins and Languages by the bucket load.
Joomla! Shop
For all your Joomla! merchandise.