กฤษณาสยาม

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home ปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ย ปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ย แร่ธาตุที่มีในปุ๋ยเคมี

แร่ธาตุที่มีในปุ๋ยเคมี

E-mail Print PDF

แร่ธาตุที่มีในปุ๋ยเคมี

หลักๆได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแตสเซี่ยม ในสัดส่วนต่างๆไปตามสูตรปุ๋ยนั้นๆ หรือ อาจจะมีเพิ่มธาตุอาหารรอง หรือ ธาตุอาหารเสริมอีก ๒-๔ ตัว แต่ไม่มีปุ๋ยเคมีสูตรใดๆในท้องตลาดที่จะมีธาตุอาหารที่พืชต้องการครบทั้ง ๑๓ ชนิด นั่นคือ ต้องการธาตุอาหารตัวใดก็จ่ายเงินเพิ่มไปเป็นตัวๆไป อยากได้มากตัวก็ต้องจ่ายเงินมากตามไปด้วย

เชื่อหรือไม่ว่า วันนี้หากเราเดินเข้าไปซื้อปุ๋ยเคมีตามร้านค้าใดๆโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า แล้วเอาปุ๋ยเคมีที่ซื้อนั้นไปทดสอบในห้องปฏิบัติการเพื่อดูว่า ปุ๋ยเคมีที่ซื้อมานั้นมีปริมาณธาตุอาหารตรงตามที่ระบุไว้ข้างกระสอบหรือไม่ ? เราจะพบว่า หากได้ยากมากๆๆๆที่จะได้ปริมาณธาตุอาหารตรงตามที่ระบุไว้ข้างกระสอบ

ทุกวันนี้เราซื้อปุ๋ยเคมี เราต้องจ่ายเงินตามสูตรที่ระบุไว้ข้างกระสอบปุ๋ย นั้นคือ เราจ่ายเงินซื้อปริมาณธาตุอาหารตามที่ระบุไว้ข้างกระสอบ แต่เราไม่เคยได้ปริมาณธาตุอาหารตรงตามที่เราต้องจ่ายเงินซื้อไปเลยสักครั้งเดียว เชื่อหรือไม่ ?

Last Updated on Saturday, 16 June 2018 17:41  

Newsflash

The one thing about a Web site, it always changes! Joomla! makes it easy to add Articles, content, images, videos, and more. Site administrators can edit and manage content 'in-context' by clicking the 'Edit' link. Webmasters can also edit content through a graphical Control Panel that gives you complete control over your site.