กฤษณาสยาม

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home ปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ย ปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ย การบริหารจัดการปุ๋ยของสวนผลไม้แห่งหนึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๒๓

การบริหารจัดการปุ๋ยของสวนผลไม้แห่งหนึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๒๓

E-mail Print PDF

การบริหารจัดการปุ๋ยของสวนผลไม้แห่งหนึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๒๓

การบริหารจัดการปุ๋ยของ ท่านอาจารย์ฯ ในสวนผลไม้แห่งหนึ่ง ที่ผมประทับใจมาจนทุกวันนี้ และเป็นต้นแบบในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของผม

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ผมได้มีโอกาสไปฝึกงานที่สวน ของ ท่านอาจารย์ฯ สวนท่านอาจารย์ฯ มีขนาดประมาณ ๕๐๐ ไร่ สวนนี้ปลูกส้มเขียวหวาน ส้มฟรีม็องส์ มะม่วง ลำไย เงาะ ทุเรียน ลิ้นจี่ ลองกอง กุหลาบ ฯลฯ ได้เห็น ท่านอาจารย์ฯ บริหารจัดการปุ๋ย ดังนี้

๑.    ในหน้าแล้ง ท่านจะให้คนงานขูด เก็บกวาด โกย ดินตะกอนก้นอ่างเก็บน้ำที่น้ำแห้ง แล้วขนเอาไปใส่โคนต้นไม้ในสวน

๒.    ท่านอาจารย์ฯ เช่าพื้นที่ป่ารอบๆสวนฯเพื่อเก็บใบไม้แห้งไปใส่ตามโคนต้นไม้ในสวน

๓.    นำตัวอย่างใบไม้แห้งและดินตะกอนก้นอ่างเก็บน้ำที่ใส่โคนต้นไม้ส่งเข้าห้องแลปวิเคราะห์หาเปอร์เซ็นต์แร่ธาตุที่มี แล้วทำการคำนวณออกมาว่า ต้นไม้ได้รับแร่ธาตุไปแล้วเท่าไรจากใบไม้แห้งและดินตะกอนก้นอ่างเก็บน้ำ

๔.    เอาปริมาณธาตุอาหารที่พืชชนิดนั้นๆอายุนั้นๆต้องการ ลบด้วย ปริมาณที่ได้รับตามข้อ ๓ ขาดไปปริมาณเท่าไร จึงคำนวณเอาจากปุ๋ยเคมี แล้วจึงใส่ปุ๋ยเคมีให้ตามปริมาณที่คำนวณได้

ผมพบว่า ในปีหนึ่งๆ ท่านอาจารย์ฯ จะซื้อปุ๋ยเคมีใช้น้อยมากๆ แต่คุณภาพและปริมาณของผลผลิตในสวนนี้ในขณะนั้น (ขณะที่ผมไปฝึกงาน) อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ส้มเขียวหวานส่งออกไปจำหน่ายถึงในประเทศมาเลเซียด้วย

ผมประทับใจในวิธีคิดและกระบวนการทำงานของ ท่านอาจารย์ฯ มากๆและ ได้ยึดเป็นต้นแบบ แบบอย่างในการดำเนินชีวิตมาจนทุกวันนี้ครับ

Last Updated on Saturday, 16 June 2018 17:50  

Newsflash

Yesterday all servers in the U.S. went out on strike in a bid to get more RAM and better CPUs. A spokes person said that the need for better RAM was due to some fool increasing the front-side bus speed. In future, buses will be told to slow down in residential motherboards.