กฤษณาสยาม

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

การใช้ประโยชน์จากกฤษณาในทางยา

E-mail Print PDF

siam benefitการใช้ประโยชน์จากกฤษณาในทางยา

คนไทยรู้จักใช้มานานแล้ว ดังปรากฏในตำรายาพระโอสถสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พ.ศ. 2202 กล่าวถึงตำรายาที่เข้ากฤษณาหลายชนิด เช่น “มโหสถธิจันทน์นั้นเอาสมุลแว้ง ดอกมะลิ สารภี พิกุล บุนนาค เกสรบัวหลวง เกสรสัตบงกช จันทน์ทั้ง 2 กฤษณา กระลำพัก ขอนดอก แฝกหอม ตะนาว (ชื่อกระแจะเครื่องหอม) เปราะหอม โกฐหัวบัว เสมอภาค น้ำดอกไม้เป็นกระสาย บดทำแท่งละลายน้ำซาวข้าว น้ำดอกไม้ก็ได้ รำหัดพิมแสนชโลม ถ้ากินแรกขัณฑสกรลงด้วย แก้พิษไข้สันนิบาต อาการตัวร้อนหนัก สรรพไข้ทั้งปวงหายสิ้นแลฯ”

หรือใน “ตำรายาทรงทาพระนลาต แก้พระโลหิตกำเดา อันประชวรพระเจ้านักให้เอา กฤษณา อบเชยเทศ รากมะลิ รากสลิด รากสมี ชะมด บดด้วยน้ำดอกไม้เทศ น้ำดอกไม้ไทยก็ได้ รำหัดพิมแสนลง ทรงทาหายแลฯ” เป็นต้น

ในตำราพระโอสถครั้งรัชกาลที่ 2 พ.ศ. 2355 กล่าวถึงตำรายาที่เข้ากฤษณาหลายชนิด เช่น “ยาชื่อมหาเปราะ เอาดอกบุนนาค กฤษณา กะลำพัก ผิวมะกรูด ว่านน้ำ การบูร ไคร้หอม หอมแดง สิ่งละส่วน เปราะหอม 3 ส่วน ทำเป็นจุณบดทำแท่งไว้ ละลายน้ำดอกไม้แทรกพิมเสน ทั้งกิน ทั้งชโลม ทา ก็ได้ แก้พิษลมทรางทั้ง 7 จำพวก แลสรรพทรางอันจรมานั้นหายสิ้นดีนัก”

นอกจากกฤษณาจะเข้ายาแก้ซาง ดังปรากฏในตำรายาชื่อมหาเปราะ ดังกล่าว ยังมีคุณประโยชน์ คือ กฤษณาจะเข้ายากำลังราชสีห์ กินบำรุงโลหิต หรือเข้ายาชื่อแดงใหญ่ แก้สรรพต้อมีพิษ แก้จักษุแดง เป็นต้น

ตำรายาสมัยต่อมา ก็ปรากฏตำรายาที่เข้ากฤษณาอีกมากมายหลายชนิด เช่น ตำรายาหอม ของนายพันไท หม่อมเจ้ากรรมสิทธิ์ กล่าวถึงการใช้กฤษณาเข้ายาอินทโอสถ แก้ไข แก้สลบ แก้หืด แก้ริดสีดวง แก้ฝีในท้อง จำเริญอาหารจำเริญธาตุ จำเริญพระชนม์ เป็นต้น

ในตำรายาไทยระบุว่า กฤษณารสขมหอม สุขุม คุมธาตุ บำรุงโลหิตในหัวใจ (อาการหน้าเขียว) บำรุงหัวใจ บำรุงตับปออด ให้เป็นปกติ แก้ลมวิงเวียนศรีษะหน้ามืด แก้ลมซาง แก้ไข้ อาเจียน ท้องร่วง บำบัดโรคปวดตามข้อ ตำรับยาที่เข้ากฤษณามีหลายชนิด เช่น ตำรายาเด็กในคัมภีร์ปฐมจินดา กล่าวว่า กฤษณาจะเข้ายาแก้ซาง แก้ไข้ แก้พิษ เช่น ยาแดง ยาคายพิษ ยาทาลิ้น ทาแก้เสมหะ ยาแก้ไข้ และยาล้อมตับดับพิษ ยากวาดแก้ดูดนมมิได้ ยาหอมใหญ่ แก้ซาง แก้ไข้ ยาเทพมงคล ยาสมมิตกุมารน้อย ยาสมมิตกุมารใหญ่ ยาอินทรบรรจบ ยาแก้ซางเพลิง ยาแก้ท้องเสีย แก้บิดในเด็ก เป็นต้น ส่วนในพระคัมภีร์มหาโชติรัตน์ว่าด้วยโรคระดูสตรี กฤษณาจะเข้ายาบำรุงโลหิต แก้โลหิตเป็นพิษ เช่น ยาอุดมโอสถน้อย-ใหญ่ ยาเทพรังสิต ยาเทพนิมิต กฤษณาเข้ายาบำรุงโลหิต บำรุงธาตุ บำรุงกาม เพื่อให้ตั้งครรภ์ เช่น ยากำลังราชสีห์ ในคัมภีร์ธาตุบรรจบ กฤษณายังเข้ายาเทพประสิทธิ์ ใช้แก้ลม แก้สลบ แก้ชัก ปัจจุบันตำรับยาที่เข้ากฤษณาที่ยังมีอยู่ เช่น ยากฤษณากลั่น แก้ปวดท้องจุกเสียด แน่น รวมทั้งยาหอมแทบทุกชนิด เช่น ยาหอมตราห้าเจดีย์ ยาหอมตราฤาษีทรงม้า ล้วนแต่มีส่วนผสมของกฤษณาทั้งสิ้น (สุภาภรณ์, 2537)

ในปัจจุบัน มีตำรายาที่เข้ากฤษณาอยู่หลายชนิด เช่น ยากฤษณากลั่นตรากิเลน ใช้บำบัดอาการปวดท้อง ท้องเสียด จุกเสียด แน่น หรือยาหอมที่เข้ากฤษณาก็มีอยู่หลายขนาน มีสรรพคุณคือ ใช้แก้ลม วิงเวียนจุกเสียด หน้ามืดตาลาย คลื่นเหียน อาเจียน อ่อนเพลีย บำรุงหัวใจ ขับลมในกระเพาะลำไส้ บำบัดโรคปวดท้อง ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ เป็นต้น ยกตัวอย่าง เช่น ยาหอมสุคนธ์โอสถ ตราม้า มีตัวยาที่สำคัญคือ กฤษณา โกฐหัวบัว โกฐพุงปลา ชะเอม สมุลแว้ง ชะมด พิมเสน อบเชย กานพลู ฯลฯ ยาหอมตรา 5 เจดีย์ มีตัวยาที่สำคัญหลายชนิด คือ กฤษณา ชวนพก (Magnolia officinalis Rehd. Et Wils) โกฐสอ กานพลู เกล็ดสะระแหน่ อบเชย โกฐกระดูก พิมเสน โสยเซ็ง (Asarum sieboldii Miq.) ฯลฯ ยาหอมทูลฉลองโอสถ ประกอบด้วยตัวยาที่สำคัญ คือ กฤษณา โกฐสอ โกฐเชียง ฯลฯ ยาหอมตราเด็กในพานทอง ตัวยาสำคัญคือ กฤษณา กานพลู สมุลแว้ง ดอกบุนนาค โกฐหัวบัว ฯลฯ ยาหอมหมอประเสริฐ ตัวยาสำคัญประกอบด้วย กฤษณา จันทร์เทศ ผิวส้มจีน เกล็ดสะระแหน่ ฯลฯ

ในตำรายาจีน กฤษณาจัดเป็นยาชั้นดี มีรสเผ็ดปนขม ฤทธิ์อ่อน ใช้เป็นยาบำรุงหัวใจ แก้ลมวิงเวียน คลื่นไส้อาเจียน รักษาอาการปวดแน่นหน้าอก แก้หอบหืด เสริมสมรรถภาพทางเพศ แก้โรคปวดบวมตามข้อ ขับลมในกระเพาะอาหาร ปัจจุบันได้นำกฤษณาไปผลิตยารักษาโรคกระเพาะที่ดีที่สุดชนิดหนึ่ง คือ จับเชียอี่ (สุภาภรณ์, 2537)

จากหลักฐานการใช้ประโยชน์ของกฤษณาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่กล่าวยกตัวอย่างมาทั้งหมด พอจะสรุปคุณประโยชน์ของกฤษณาตามคุณภาพได้ดังนี้ คือ

ไม้ลูกแก่น เป็นไม้คุณภาพดีที่สุด สีดำสนิท ใช้เผาให้เกิดกลิ่นหอม สูดดมแล้วเกิดกำลังวังชา และถือเป็นมงคล ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามในสุเหร่าหรือตามบ้านอภิมหาเศรษฐี หรือต้อนรับอาคันตุกะพิเศษ

ส่วนไม้กฤษณาคุณภาพรองลงมา คือ ไม้ตกตะเคียน (ที่เกิดจากการตัดฟันทิ้งไว้ 6-7 เดือน จนเนื้อไม้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองจนถึงน้ำตาลเข้ม) หรือไม้ปากขวาน (มีคุณภาพสูงกว่าไม้ตกตะเคียน เกิดจากการฟันต้นไม้ทิ้งไว้ราว 3 ปี มีสีเกือบดำ ถ้าทิ้งไว้เป็นร้อยปีมีสีดำสนิท เป็นไม้เกรดหนึ่ง) จะนำมากลั่นเป็นหัวน้ำหอม โดยนำเนื้อไว้มาป่นเป็นเส้นเท่าเข็มเย็บผ่าความยาวไม่เกิน 1 ซม. นำไปตากแห้งแล้วแช่น้ำไว้ประมาณ 2 สัปดาห์ แล้วนำไปต้มกลั่นด้วยระบบควบแน่น เพื่อให้ได้หัวน้ำหอมบริสุทธิ์ มีสีดำบรรจุขวด ขนาด 1 โตลา หรือ 12.5 ซีซี น้ำหนักประมาณ 11.7 กรัม ราคาในประเทศไทย โตลาละประมาณ 2,500 บาท (มนตรี, 2537) น้ำมันหอมระเหยจากกฤษณานี้ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตน้ำหอมและเครื่องสำอาง ผู้ผลิตน้ำหอมชาวยุโรปยังสั่งซื้อในราคาสูง เพื่อปรุงแต่งทำน้ำหอมให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ติดผิวกายได้นานขึ้น ส่วนชาวอาหรับจะนิยมใช้น้ำมันหอมมาทาตัว เป็นเครื่องประทินผิว ติดผิวหนังนาน ป้องกันตัวแมลงต่าง ๆ ได้อย่างดี นอกจากนั้น ยังใช้ในอุตสาหกรรมใช้เข้าเครื่องยาต่าง ๆ หลายชนิด ส่วนกากที่เหลือก็นำไปทำธูปหอมหรือยาหอม

ประโยชน์อย่างอื่นของกฤษณา คือ นำไปทำลูกประคำ และหีบใส่เครื่องเพชร ส่วนเนื้อไม้ปกติ จะใช้ทำเครื่องกลึง แกะสลัก คันธนู หน้าไม้ เรือ และเปลือกให้เส้นใยใช้ทำเสื้อผ้า ถุงย่าม ที่นอน เชือก และกระดาษ (กรมป่าไม้, 2486)

"""""""""""""""""""""""""""""""""

นายเฑียรชัย เอื้อชูจิตต์
บริษัท กฤษณาสยาม จำกัด Siam Agarwoods Co., Ltd.
ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์อินทรีย์คุณภาพสูงมาตรฐานโลกของคนไทย โดยคนไทย เพื่อคนทั้งโลก
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ Siam Care 1988  เป็นผลิตภัณฑ์  ทำมือจากกลุ่มแม่บ้านอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
บริษัท กฤษณาสยาม จำกัด ดำเนินการผลิตและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ Siam Care 1988  ด้วยระบบอินทรีย์ตั้งแต่ปี 1988
บริษัท กฤษณาสยาม จำกัด ทำการปลูกต้นกฤษณาเอง ทำการกระตุ้นให้ต้นกฤษณาสร้างสารกฤษณาด้วยตนเอง ทำการสกัดสารกฤษณาด้วยต้นเอง ทำการผลิตด้วยตนเอง ทุกขั้นตอนเป็นระบบอินทรีย์
บริษัท กฤษณาสยาม จำกัด ทำการปลูกและสกัดสารสกัดอินทรีย์หญ้ารีแพร์ด้วยตนเองด้วยระบบอินทรีย์
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ Siam Care 1988 :
น้ำมันอินทรีย์กฤษณา Organic Agarwood / Organic Oudh Oil  Siam Care 1988
สบู่อินทรีย์กฤษณา – สบู่อินทรีย์ละหมาด Organic Agarwood soap Siam Care 1988 / Organic Prayed Soap  Siam Care 1988
สบู่อินทรีย์หญ้ารีแพร์ Organic Barbed Grass Soap  Siam Care 1988
น้ำมันอินทรีย์บำรุงผิว Organic Skin Oil  Siam Care 1988
สบู่อินทรีย์กฤษณา Siam Care 1988   ได้รับเลขจดแจ้ง เลขที่ 90 – 1 - 5900039
สบู่อินทรีย์กฤษณา Siam Care 1988  ได้มาตรฐาน “ฮาลาล” เลขที่ 12 F 179 001 08 59 
สบู่อินทรีย์หญ้ารีแพร์ Siam Care 1988   ได้มาตรฐาน “ฮาลาล” เลขที่ 12 F 179 002 08 59
น้ำมันอินทรีย์ทาผิว Siam Care 1988 ได้มาตรฐาน “ฮาลาล” เลขที่ 12 F 179 003 08 59
บริษัท กฤษณาสยาม จำกัด มีนโยบายที่สำคัญ คือ CEO ของบริษัท กฤษณาสยาม จำกัด ต้องใช้ผลิตภัณฑ์  Siam Care 1988 ทุกผลิตภัณฑ์ที่บริษัทกฤษณาสยาม จำกัด ทำการผลิตทุกวัน ทุกครั้งที่อาบน้ำ ล้างหน้า ทาผิว จนกว่าบริษัท กฤษณาสยาม จำกัด จะเลิกผลิต ผลิตภัณฑ์  Siam Care 1988 ชนิดนั้นๆ

ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.siamagarwoods.com

https://www.facebook.com/SIAMOUDHS/

ID Line: 0864912051
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Fax: 074 - 220876
CEO call: 086 – 4912051 / 074 – 220876

ท่านสามารถดูเสียงสะท้อนจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Siam Care 1988  ได้ที่

https://www.facebook.com/pg/SIAMOUDHS/photos/?tab=album&album_id=596422007176750

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""

 

 

ผิวผ่อง เกลี้ยง ใส เด้ง เหมาะสำหรับที่แพ้ง่าย ผิวแห้ง สิว ฝ้า จุดด่างดำ แผลเรื้อรัง

สบู่อินทรีย์กฤษณา - สบู่อินทรีย์ละหมาด Siam Care 1988  เป็นสบู่ทำมือจากกลุ่มแม่บ้านอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สบู่อินทรีย์กฤษณา - สบู่อินทรีย์ละหมาด Siam Care 1988  ทำจากสารสกัดอินทรีย์กฤษณาแท้ ๑๐๐%
นอกเหนือจากเกล็ดสบู่แล้ว ไม่มีสารเคมีใดๆ ที่เกี่ยวกับผิวหนัง และสารเคมีอื่นใด เป็นส่วนผสมอีกใน สบู่อินทรีย์กฤษณา - สบู่อินทรีย์ละหมาด Siam Care 1988   
สบู่อินทรีย์กฤษณา Siam Care 1988   ได้รับเลขจดแจ้ง เลขที่ 90 – 1 - 5900039
สบู่อินทรีย์กฤษณา Siam Care 1988  ได้มาตรฐาน “ฮาลาล” เลขที่ 12 F 179 001 08 59 
สบู่อินทรีย์กฤษณา - สบู่อินทรีย์ละหมาด Siam Care 1988  ดีสำหรับทุกผิว โดยเฉพาะ ผิวที่แพ้ง่าย สิว ฝ้า หน้าแห้ง แผลเป็น แผลเรื้อรัง บริเวณรักแร้ ขาหนีบ  
ใช้ สบู่อินทรีย์กฤษณา - สบู่อินทรีย์ละหมาด Siam Care 1988  เป็นประจำทำให้ใบหน้าหน้าเกลี้ยง ผ่อง เด้ง อ่อนเยาว์ Baby Face มีออร่า
ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการแต่งหน้าอย่างเห็นได้ชัดเจน รูก้น – รูทวารหนัก เรียบ กระชับ
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการล้างหน้าด้วย สบู่อินทรีย์กฤษณา - สบู่อินทรีย์ละหมาด Siam Care 1988  คือ ๑.๘๒ บาท/ครั้ง (ก้อนเล็กใช้ล้างหน้าได้ประมาณ ๑ เดือน ๒ ครั้ง/วัน) จ่ายเงินซื้อสารเคมีมาใส่ตัวทำไม ?  จ่ายแพงทำไม ? ทั้งเงินและสุขภาพ
ขอร้องว่า ห้ามเชื่อ อย่าเชื่อ อย่างเด็ดขาด จนกว่าที่เหตุการณ์เหล่านนี้จะได้เกิดขึ้นกับตัวของท่านเองครับ

ท่านสามารถดูเสียงสะท้อนจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Siam Care 1988  ได้ที่

https://www.facebook.com/pg/SIAMOUDHS/photos/?tab=album&album_id=596422007176750


CEO โทร. ๐๘๖ - ๔๘๑๒๐๕๑
www.siamagarwoods.com

https://www.facebook.com/SIAMOUDHS/

 

""""""""""""""""""""""""""""

 

ผิวผ่อง เกลี้ยง ใส เด้ง เหมาะสำหรับที่แพ้ง่าย ผิวมัน สิว ฝ้า จุดด่างดำ

สบู่อินทรีย์หญ้ารีแพร์ Siam Care 1988  เป็นสบู่ทำมือจากกลุ่มแม่บ้านอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สบู่อินทรีย์หญ้ารีแพร์ Siam Care 1988  ทำจากสารสกัดอินทรีย์หญ้ารีแพร์แท้ ๑๐๐%
นอกเหนือจากเกล็ดสบู่แล้ว ไม่มีสารเคมีใดๆ ที่เกี่ยวกับผิวหนัง และสารเคมีอื่นใด เป็นส่วนผสมอีกใน สบู่อินทรีย์หญ้ารีแพร์ Siam Care 1988   
สบู่อินทรีย์หญ้ารีแพร์ Siam Care 1988   ได้มาตรฐาน “ฮาลาล” เลขที่ 12 F 179 002 08 59
สบู่อินทรีย์หญ้ารีแพร์ Siam Care 1988  ดีสำหรับทุกผิว โดยเฉพาะ ผิวที่แพ้ง่าย สิว ฝ้า หน้ามัน แผลเป็น แผลสด บริเวณรักแร้  
ใช้ สบู่อินทรีย์หญ้ารีแพร์ Siam Care 1988  เป็นประจำทำให้ใบหน้าหน้าเกลี้ยง ผ่อง เด้ง อ่อนเยาว์ Baby Face มีออร่า
ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการแต่งหน้าอย่างเห็นได้ชัดเจนรูก้น – รูทวารหนัก เรียบ กระชับ
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการล้างหน้าด้วย สบู่อินทรีย์หญ้ารีแพร์ Siam Care 1988  คือ ๑.๑๕ บาท/ครั้ง (ก้อนเล็กใช้ล้างหน้าได้ประมาณ ๑ เดือน ๒ ครั้ง/วัน) จ่ายเงินซื้อสารเคมีมาใส่ตัวทำไม ?  จ่ายแพงทำไม ? ทั้งเงินและสุขภาพ
ขอร้องว่า ห้ามเชื่อ อย่าเชื่อ อย่างเด็ดขาด จนกว่าที่เหตุการณ์เหล่านนี้จะได้เกิดขึ้นกับตัวของท่านเองครับ

ท่านสามารถดูเสียงสะท้อนจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Siam Care 1988  ได้ที่

https://www.facebook.com/pg/SIAMOUDHS/photos/?tab=album&album_id=596422007176750


CEO โทร. ๐๘๖ - ๔๘๑๒๐๕๑
www.siamagarwoods.com

https://www.facebook.com/SIAMOUDHS/

 

””””””””””””””””””””””""""""


ผิวผ่อง เกลี้ยง ใส เด้ง เหมาะสำหรับที่แพ้ง่าย ผิวมัน สิว ฝ้า จุดด่างดำ รอยแตก แผลเป็น

น้ำมันอินทรีย์ทาผิว Siam Care 1988 เป็นน้ำมันอินทรีย์ ๑๐๐% ทำจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น สารสกัดอินทรีย์กฤษณาแท้ ๑๐๐%
สารสกัดอินทรีย์หญ้ารีแพร์แท้ ๑๐๐% ไม่มีสารเคมีใดๆ เป็นส่วนผสม
น้ำมันอินทรีย์ทาผิว Siam Care 1988 ได้มาตรฐาน “ฮาลาล” เลขที่ 12 F 179 003 08 59
น้ำมันอินทรีย์ทาผิว Siam Care 1988  ดีสำหรับผิวหนังที่แพ้ง่าย แผลเป็น ส้นเท้าแตก เส้นผม แผลบนหนังศีรษะ สิว ฝ้า กะ รอยด่างดำบนแขน ใช้ทดแทนครีมกันแดดได้ดี
ท่านใดใช้ น้ำมันทาผิวอินทรีย์ Siam Care 1988 เป็นประจำจะลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการแต่งหน้าอย่างเห็นได้ชัดเจน รอยแผลเป็นอ่อน นิ่ม สีของรอยแผลเป็นใกล้เคียงกับสีผิวปกติ
จ่ายเงินซื้อสารเคมีมาใส่ตัวทำไม ?  จ่ายแพงทำไม ? ทั้งเงินและสุขภาพ
ขอร้องว่า ห้ามเชื่อ อย่าเชื่อ อย่างเด็ดขาด ก่อนที่เหตุการณ์เหล่านนี้จะได้เกิดขึ้นกับตัวของท่านเองครับ

ท่านสามารถดูเสียงสะท้อนจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Siam Care 1988  ได้ที่

https://www.facebook.com/pg/SIAMOUDHS/photos/?tab=album&album_id=596422007176750


CEO โทร. ๐๘๖ – ๔๙๑๒๐๕๑
www.siamagarwoods.com

https://www.facebook.com/SIAMOUDHS/

 

""""""""""""""""""""""''''''''''

น้ำมันอินทรีย์กฤษณา Siam Care 1988 เป็นน้ำมันกฤษณาแท้ ๑๐๐% ที่ได้จากกระบวนการผลิตอินทรีย์ ตั้งแต่การปลูกต้นกฤษณา การดูแลรักษาต้นกฤษณา การกระตุ้นให้ต้นกฤษณาสร้างสารกฤษณา การสกัดน้ำมันกฤษณาจากไม้กฤษณา
น้ำมันอินทรีย์กฤษณา Siam Care 1988  ไม่มีการผสมน้ำมันใดๆ และไม่มีการปนเปื้อนแอลกอฮอล์
น้ำมันอินทรีย์กฤษณา Siam Care 1988 ดี ปลอดภัย สำหรับใช้ในการผลิต น้ำหอม  ยา และ อาหาร
จ่ายเงินซื้อสารเคมีมาใส่ตัวทำไม ?  จ่ายแพงทำไม ? ทั้งเงินและสุขภาพ

ท่านสามารถดูเสียงสะท้อนจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Siam Care 1988  ได้ที่

https://www.facebook.com/pg/SIAMOUDHS/photos/?tab=album&album_id=596422007176750

 

CEO โทร. ๐๘๖ – ๔๙๑๒๐๕๑
www.siamagarwoods.com

https://www.facebook.com/SIAMOUDHS/

“”””””””””””””””””””””””””””””
โปรโมชั่น สำหรับประเทศไทยเท่านั้น ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐:
๑. ซื้อครบ ๓๐๐.-บาท ฟรีค่าส่ง + ๑ ก้อนสบู่หญ้ารีแพร์ ราคา ๖๙.-บาท
๒. ซื้อครบ ๖๐๐.-บาท ฟรีค่าส่ง + ๑ ก้อนสบู่หญ้ารีแพร์ราคา ๖๙.-บาท + ๑ ก้อนสบู่กฤษณาราคา ๑๐๙.-บาท

ท่านสามารถดูเสียงสะท้อนจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Siam Care 1988  ได้ที่

https://www.facebook.com/pg/SIAMOUDHS/photos/?tab=album&album_id=596422007176750


CEO โทร. ๐๘๖ - ๔๘๑๒๐๕๑
www.siamagarwoods.com

https://www.facebook.com/SIAMOUDHS/


“”””””””””””””””””””””””””””””

โปรโมชั่นสะสม
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
เมื่อซื้อสะสมครบ ๒,๐๐๐.-บาท ฟรี สบู่อินทรีย์หญ้ารีแพร์ รูปหัวใจ  ๑ ก้อนทันที
อนึ่ง ยอดสะสมเศษของที่เกินจาก ๒,๐๐๐.- นำไปเป็นยอดสะสมเริ่มต้นของครั้งต่อไป ไม่ปัดทิ้ง

ท่านสามารถดูเสียงสะท้อนจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Siam Care 1988  ได้ที่

https://www.facebook.com/pg/SIAMOUDHS/photos/?tab=album&album_id=596422007176750


CEO โทร. ๐๘๖ - ๔๘๑๒๐๕๑
www.siamagarwoods.com

https://www.facebook.com/SIAMOUDHS/

 

“”””””””””””””””””””””””””””””

ข้อมูล

บริษัท กฤษณาสยาม จำกัด 
วิสัยทัศน์ 
ธรรมชาติ ทำด้วยมือ ปลอดภัย ใช้แล้วเห็นผลจริง ราคายุติธรรม ต้องใช้เอง 
พันธะกิจ 
ทุกผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของ บริษัท กฤษณาสยาม จำกัด ต้องมีคุณลักษณะ 
ธรรมชาติ ทำด้วยมือ ปลอดภัย ใช้แล้วเห็นผลจริง ราคายุติธรรม 
CEO บริษัท กฤษณาสยาม จำกัด ต้องใช้เองทุกวัน 
เป้าหมาย 
บริษัท กฤษณาสยาม จำกัด ต้องทำการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน ธรรมชาติ 
ทำด้วยมือ ปลอดภัย ใช้แล้วเห็นผลจริง ราคายุติธรรม
ยุทธศาสตร์ 
๑. บริษัท กฤษณาสยาม จำกัด ทำการปลูกต้นกฤษณา ต้นหญ้ารีแพร์ ด้วยระบบธรรมชาติ เทียบเท่าระบบอินทรีย์ 
๒. บริษัท กฤษณาสยาม จำกัด ทำการกระตุ้นต้นกฤษณาเพื่อให้เกิดการสร้างสารกฤษณา
ด้วยสารกระตุ้นธรรมชาติ คุณภาพระดับอาหาร
๓. บริษัท กฤษณาสยาม จำกัด ทำการสกัดสารกฤษณา และ สารสกัดหญ้ารีแพร์ 
ด้วยระบบธรรมชาติเทียบเท่าระบบอินทรีย์ มาตรฐานระบบอาหาร
๔. บริษัท กฤษณาสยาม จำกัด ทำการผลิตสบู่กฤษณา สบู่หญ้ารีแพร์ น้ำมันทาผิว 
น้ำหอมก้อน ด้วยระบบธรรมชาติเทียบเท่าระบบอินทรีย์
๕. CEO บริษัท กฤษณาสยาม จำกัด ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่ผลิต เพื่อรับประกัน
ยืนยันถึงความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์
www.siamagarwoods.com
https://www.facebook.com/SIAMOUDHS/
Line ID: 0864912051 
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
โทรศัพท์: 086-4912051 
โทรสาร: 074 – 220876

“”””””””””””””””””””””””””””””

 

Siam Agarwoods Co., Ltd.

Manufacturing & Sale Siam Care 1988 products

Nature Hand & Home Make by Songkhla Housewife

https://www.facebook.com/SIAMOUDHS/

www.siamagarwoods.com

Id Line: 0864912051

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel: 66 - 86 - 4912051 / 66 - 74 - 220876

Fax: 66 - 74 – 220876

Siam Agarwoods Company Profile

Vision

Natural,   Hand make,   Safety,   Real   works,   Fair price,  Own use

Mission

Every Natural Product of Siam Agarwoods Co., Ltd. has been as Natural,  Hand make,  Safety,   Real works,   Fair price,  CEO Siam Agarwoods Co., Ltd. has to use every day

Goals

Siam Agarwoods Co., Ltd. has to produces NATURAL products as standards; Natural,

Hand make,  Safety,  Real works,   Fair price.

Strategic

1. Siam Agarwoods Co., Ltd. planted agarwood trees and barbed grass  by

NATURAL  system (equivalented to ORGANIC system)

2. Siam Agarwoods Co., Ltd. stimulated agarwood trees for agarwood sap by NATURAL agents & system (equivalented to ORGANIC system ).

The used NATURAL agent is the food grade.

3. Siam Agarwoods Co., Ltd. extracted  agarwood & barbed grass by NATURAL system (equivalented to ORGANIC system – food grade).

4. Siam Agarwoods Co., Ltd. produced agarwood soap, barbed grass soap, skin oil and

solid  perfume by NATURAL raw materials & NATURAL manufacturing process .

Boths of them are equivalented to ORGANIC grade.

5. CEO of Siam Agarwoods Co., Ltd. has to use every products,

to confirm & guarantee in security & quality of products

www.siamagarwoods.com

https://www.facebook.com/SIAMOUDHS/

Line ID: 0864912051

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel: .66 – 86 - 4912051

Fax: 66 - 74 – 220876

“”””””””””””””””””””””

จุดเด่นของ ผลิตภัณฑ์ สยามแคร์ ๑๙๘๘ ของ บริษัท กฤษณาสยาม จำกัด
๑ ผลิตภัณฑ์ สยามแคร์ ๑๙๘๘ ของ บริษัท กฤษณาสยาม จำกัด เป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์คุณภาพมาตรฐานโลก ของคนไทย โดยคนไทย เพื่อคนทั้งโลก
๒ ผลิตภัณฑ์ สยามแคร์ ๑๙๘๘ ของ บริษัท กฤษณาสยาม จำกัด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยคนไทยทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นทุน เทคโนโลยี และ แรงงาน
๓. ผลิตภัณฑ์ สยามแคร์ ๑๙๘๘ ของ บริษัท กฤษณาสยาม จำกัด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยวัตถุดิบทุกตัวจากท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา ภาคใต้ ประเทศไทย ยกเว้นกลีเซอรีน เพียงตัวเดียวเท่านั้น และขณะนี้กำลังพัฒนากลีเซอรีนด้วยตนเองอยู่
๔. ผลิตภัณฑ์ สยามแคร์ ๑๙๘๘ ของ บริษัท กฤษณาสยาม จำกัด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยมือของแรงงานกลุ่มแม่บ้านในจังหวัดสงขลา ตั้งแต่วัตถุดิบ จนถึงการผลิตสบู่ด้วยมือ
๕. ผลิตภัณฑ์ สยามแคร์ ๑๙๘๘ ของ บริษัท กฤษณาสยาม จำกัด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยกระบวนการทางชีวภาพตั้งแต่กระบวนการปลูกต้นกฤษณา การกระตุ้นให้เกิดการสร้างสารกฤษณา การสกัดเอาสารกฤษณาออกจากไม้กฤษณา และ วัตถุดิบในการผลิตสบู่ทุกตัว ยกเว้นกลีเซอรีนเพียงตัวเดียวเท่านั้น ที่ขณะนี้กำลังพัฒนาด้วยตนเองอยู่

ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.siamagarwoods.com
https://www.facebook.com/SIAMOUDHS/
ID Line: 0864912051
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Fax: 074 - 220876
CEO call: 086 – 4912051 / 074 – 220876

ท่านสามารถดูเสียงสะท้อนจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Siam Care 1988 ได้ที่
https://www.facebook.com/pg/SIAMOUDHS/photos/?tab=album&album_id=596422007176750
Last Updated on Friday, 05 May 2017 15:54  

Newsflash

Yesterday all servers in the U.S. went out on strike in a bid to get more RAM and better CPUs. A spokes person said that the need for better RAM was due to some fool increasing the front-side bus speed. In future, buses will be told to slow down in residential motherboards.