กฤษณาสยาม

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

king4พระราชกรณียกิจ และ พระราชดำรัสของ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
พระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ทรงเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการสมัยใหม่

เป็นการรวบรวมถึงพระราชกรณียกิจต่างๆของ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และ พระราชดำรัสของ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่แสดงออกถึงพระราชวิสัยทัศน์ พระราชอัจฉริยภาพ ในด้านต่างๆของ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ได้ทรงแสดงไว้ ณ สถานที่และโอกาสต่างๆ ซึ่งได้มีการรวบรวมไว้ในหนังสือ “ ๙ แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ “ และ “ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการ “

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่ให้ประชาชนชาวไทยทั้งรุ่นเก่า รุ่นปัจจุบัน และ รุ่นใหม่รุ่นหน้า ตลอดจนผู้ที่สามารถเข้าใจภาษาไทยได้ ได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจของ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย ที่มีต่อประชาชนของประเทศเพื่อนบ้าน และ ที่มีต่อประชาชนชาวโลก และ เพื่อให้ประชาชนรุ่นเก่า รุ่นปัจจุบัน รุ่นใหม่รุ่นหน้า และคนที่สามารถเข้าใจภาษาไทยได้ ได้รับทราบถึงพระราชดำรัสต่างๆ ที่ทรงแสดงออกถึงพระราชวิสัยทัศน์ พระราชอัจฉริยภาพของ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช องค์พระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทย ประชาชนในประเทศเพื่อนบ้าน และ ประชาชนชาวโลก

ศาสตร์ของพระราชา รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี

https://www.facebook.com/theanchai.uachoojit/media_set?set=a.1460397083972810.1073741969.100000075981768&type=3&uploaded=1

 


 


Newsflash

Yesterday all servers in the U.S. went out on strike in a bid to get more RAM and better CPUs. A spokes person said that the need for better RAM was due to some fool increasing the front-side bus speed. In future, buses will be told to slow down in residential motherboards.