การสั่งซื้อ To Purchase

Wednesday, 10 February 2016 19:34 chai63@gmail.com
Print

boxวิธีการสั่งซื้อสินค้าของ บริษัท กฤษณาสยาม จำกัด / Siam Care Products :

๑. ติดต่อพูดคุยเรื่องชนิด ขนาด จำนวนของสินค้า การโปรโมชั่นของสินค้า และ ราคาที่แน่นอน ให้เสร็จสิ้น

๒. เลือกธนาคารที่จะทำการโอนเงิน มีให้เลือก ๔ ธนาคาร

๓. โอนเงิน

๔. เมื่อไปรับการยืนยันการโอนเงินแล้ว สินค้าจะต้องจัดส่งให้เสร็จสิ้นภายใน ๒๔ ชั่วโมงนับตั้งแต่ท่านโอนเงิน ทั้งนี้ในช่วงเวลาทำการของไปรษณีย์ เพราะจัดส่งของทางไปรษณีย์

๕. ทันทีที่ส่งของเสร็จจะทำการถ่ายหน้ากล่องพัศดุและใบเสร็จไปรษณีย์ แล้วส่ง Line ให้แก่ผู้สั่งซื้อสินค้าทันที ตามรูปตัวอย่างนี้

 

 

 

box2To purchase the Company's products Bahadur Limited / Siam Care Products:.

 

1. Discussion of a number of products. The promotion of the product and the price, of course completion.

 

2. Select the bank to transfer funds to choose from four banks.

 

3. Transfer

 

4. Once the payment is confirmed. Items will be shipped within 24 hours since your payment. In the early hours of the post office. Because delivery of mail

 

5. Once the submission of the completed development will take the ice box materials and postal receipt and send it to the Line Order immediately. By these examples.

 

لشراء منتجات الشركة المحدودة بهادور / سيام منتجات العناية :.

 

1. مناقشة عدد من المنتجات. تعزيز المنتج والسعر، ومن إتمام الدورة.

 

2. حدد البنك لتحويل الأموال للاختيار من بينها أربعة بنوك.

 

3. نقل

 

4. بعد تأكيد الدفع. وسيتم شحن السلع في غضون 24 ساعة منذ دفعتك. في ساعة مبكرة من مكتب البريد. ونظرا لأن تسليم البريد

 

5. مرة واحدة في تقديم تطوير الانتهاء سوف تأخذ المواد الجليد مربع واستلام البريد وإرساله إلى وسام الخط فورا. من خلال هذه الأمثلة.

 

회사의 제품 바하 두르 제한 / 시암 케어 제품을 구입하려면 :.

 

제품 번호 1 토론. 제품 및 과정 수료의 가격, 촉진.

 

2 개 은행에서 선택할 수있는 자금을 이체 할 은행을 선택합니다.

 

3. 전송

 

4. 일단 지불 확인된다. 항목은 결제 이후 24 시간 이내에 배송됩니다. 우체국의 이른 시간에. 때문에 메일의 배달

 

5. 완성 된 개발의 제출 얼음 상자 재료 및 우편 영수증을 즉시 선 주문으로 보내드립니다 후. 이들 실시 예에 의해.

 

ដើម្បីទិញផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Bahadur លីមីតធីត / ផលិតផលថែរក្សា :. សៀម

 

1. ការពិភាក្សានៃចំនួននៃផលិតផលមួយ។ ការផ្សព្វផ្សាយនៃផលិតផលនិងតម្លៃនៃការបញ្ចប់វគ្គសិក្សានេះ។

 

2. ជ្រើសរើសធនាគារដើម្បីផ្ទេរប្រាក់ដើម្បីជ្រើសពីធនាគារចំនួនបួន។

 

3. សេវាផ្ទេរប្រាក់

 

4. នៅពេលដែលការទូទាត់ត្រូវបានបញ្ជាក់។ ធាតុនេះនឹងត្រូវបាននាំចេញក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោងចាប់តាំងពីការទូទាត់របស់អ្នក។ នៅដើមប៉ុន្មានម៉ោងនៃការរិយាល័យភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍។ ដោយសារតែការចែកចាយសំបុត្រ

 

5. ពេលការដាក់ស្នើនៃការអភិវឌ្ឍបានបញ្ចប់នឹងយកសម្ភារប្រអប់ទឹកកកនិងបង្កាន់ដៃប្រៃសណីយ៍និងផ្ញើវាទៅលំដាប់បន្ទាត់ភ្លាម។ ដោយគំរូទាំងនេះ។

 

要购买本公司的产品巴哈杜尔有限公司/暹罗品:.

 

1.讨论了一些产品。促进了产品,价格当然完成的。

 

2.选择银行从四家银行转移资金的选择。

 

3.转移

 

4.一旦付款确认。项目将在24小时内从付款发货。凌晨邮局。因为投递邮件

 

5.一旦提交完成后的发展将采取冰盒材料和邮政收据,并立即发送到行顺序。由这些实施例。

 

Kanggo tuku produk perusahaan kang Bahadur Limited / Siam Care Products :.

 

1. Diskusi saka sawetara produk. Promosi prodhuk lan rega, mesthi completion.

 

2. Pilih bank kanggo transfer dana kanggo milih saka papat bank-bank.

 

3. Transfer

 

4. Sawise pembayaran wis dikonfirmasi. Item bakal mlebukake ing 24 jam wiwit pembayaran. Ing jam awal saka kantor post. Amarga layang saka mail

 

5. Sawise pengajuan saka pembangunan rampung bakal njupuk bahan kothak es lan panrimo pos lan ngirim menyang Line Order langsung. Miturut conto.

 

当社の製品・バハドゥール・リミテッド/サイアムケア製品を購入するには:.

 

製品の数の1考察。製品とコース修了の価格、の推進。

 

2.4つのバンクから選択する資金を転送するために銀行を選択します。

 

3.転送

 

支払いいったん4が確認されました。アイテムは、お支払いするので、24時間以内に出荷されます。郵便局の早い時間では。そのためメールの配信

 

5.完成した開発の提出はアイスボックス材料および郵便レシートを取るとすぐに行順序に送信します一度。これらの例によります。

 

நிறுவனத்தின் தயாரிப்புகள் பகதூர் லிமிடெட் / சியாம் பராமரிப்பு பொருட்கள் வாங்க :.

 

1. பல தயாரிப்புகள் பற்றிய கலந்துரையாடலும். தயாரிப்பு மற்றும் நிச்சயமாக நிறைவு விலை, பதவி உயர்வு.

 

2. நான்கு வங்கிகளில் இருந்து தேர்வு பணப்பரிமாற்றம் செய்ய வங்கி தேர்ந்தெடுக்கவும்.

 

3. மாற்றம்

 

4. கட்டணம் ஒருமுறை உறுதி. பொருட்கள் உங்கள் பணம் என்பதால் 24 மணி நேரத்திற்குள் அனுப்பப்பட்டது. தபால் அலுவலகம் அதிகாலையில். ஏனெனில் மின்னஞ்சல் அனுப்ப

 

5. நிறைவு வளர்ச்சி சமர்ப்பிக்கும் ஐஸ் பெட்டியில் பொருட்கள் மற்றும் தபால் ரசீது எடுத்து உடனடியாக வரி ஆணை அனுப்பும் முறை. இந்த உதாரணங்கள் மூலம்.

 

কোম্পানির পণ্য বাহাদুর লিমিটেড / শ্যামদেশ কেয়ার পণ্য ক্রয় করতে :.

 

1. পণ্য একটি সংখ্যা আলোচনা. পণ্য এবং মূল্য, অবশ্যই সমাপ্তির প্রচারের.

 

2. চার ব্যাংক থেকে তহবিল চয়ন হস্তান্তর ব্যাংক নির্বাচন.

 

3. ট্রান্সফার

 

4. পেমেন্ট একবার নিশ্চিত করা হয়. আইটেম আপনার পেমেন্ট থেকে 24 ঘন্টার মধ্যে প্রেরণ করা হবে. ডাকঘরে ভোরে. কারণ মেইল বিতরণ

 

5. সমাপ্ত হলে উন্নয়নের জমা বরফ বাক্স উপকরণ পোস্টাল রসিদ নিতে এবং লাইন অর্ডার অবিলম্বে তা পাঠাতে হবে. এই উদাহরণ দ্বারা.

 

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਬਹਾਦਰ ਲਿਮਟਿਡ / Siam ਕੇਅਰ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ :.

 

1. ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਚਰਚਾ. ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਕੀਮਤ, ਕੋਰਸ ਮੁਕੰਮਲ ਦੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ.

 

2. ਚਾਰ ਬਕ ਤੱਕ ਫੰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ.

 

3. ਸੰਚਾਰ

 

4. ਭੁਗਤਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਆਇਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਲ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ

 

5. ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਈਸ ਬਾਕਸ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕ ਰਸੀਦ ਲੈ ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ. ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ.

 

برای خرید محصولات این شرکت بهادر محدود / محصولات مراقبت از سیام :.

 

1. بحث از تعدادی از محصولات. ارتقاء محصول و قیمت، از اتمام دوره.

 

2. انتخاب بانک به انتقال وجوه به انتخاب کنید از چهار بانک ها.

 

3. انتقال

 

4. هنگامی که پرداخت تایید شده است. اقلام خواهد شد ظرف 24 ساعت از زمان پرداخت خود را حمل می شود. در ساعات اولیه اداره پست. از آنجا تحویل ایمیل

 

5. هنگامی که از تسلیم توسعه تکمیل خواهد شد مواد جعبه یخ و دریافت پستی و ارسال آن به خط سفارش بلافاصله. این نمونه است.

 

Pour acheter les produits de la Société Bahadur Siam Produits Care Limited / :.

 

1. Discussion sur un certain nombre de produits. La promotion du produit et le prix, de la fin du cours.

 

2. Sélectionnez la banque de transférer des fonds à choisir quatre banques.

 

3. Transfert

 

4. Une fois le paiement est confirmé. Les articles seront expédiés dans les 24 heures depuis votre paiement. Dans les premières heures de la poste. Parce que la livraison du courrier

 

5. Une fois la présentation de la mise au point terminée prendra les matériaux de la boîte de la glace et de la réception postal et l'envoyer à la ligne de l'ordre immédiatement. Par ces exemples.

 

To purchase the Company's products Bahadur Limited / Siam Care Products:.

 

1. Discussion of a number of products. The promotion of the product and the price, of course completion.

 

2. Select the bank to transfer funds to choose from four banks.

 

3. Transfer

 

4. Once the payment is confirmed. Items will be shipped within 24 hours since your payment. In the early hours of the post office. Because delivery of mail

 

5. Once the submission of the completed development will take the ice box materials and postal receipt and send it to the Line Order immediately. By these examples.

 

Upang bumili ng mga produkto ng Kumpanya Bahadur Limited / Siam Care Products :.

 

1. Pagtalakay ng isang bilang ng mga produkto. Ang pag-promote ng produkto at presyo, siyempre pagkumpleto.

2. Piliin ang bangko upang maglipat ng mga pondo upang pumili mula sa apat na mga bangko.

3. Transfer

4. Sa sandaling ang pagbabayad ay nakumpirma na. Item ay ipinadala sa loob ng 24 oras dahil ang iyong pagbabayad. Sa unang bahagi ng oras ng post office. Dahil ang paghahatid ng mail

5. Kapag ang pagsusumite ng ang na-kumpletong pag-unlad ay kukuha ng materyales ice box at postal resibo at ipadala ito sa Line Order kaagad. Sa pamamagitan ng mga halimbawang ito.

 

Muas lub tuam txhab khoom Bahadur Limited / Siam Care khoom :.

1. Kev sib tham ntawm ib tug xov tooj ntawm cov khoom. Cov qib ntawm cov khoom thiab tus nqi, ntawm chav kawm kawm tiav.

2. Xaiv lub bank mus rau cov hloov cov nyiaj mus rau xaiv los ntawm plaub lub tsev txhab nyiaj.

3. Hloov

4. Thaum cov nyiaj them yog paub tseeb hais tias. Cov khoom yuav tsum shipped tsis pub dhau 24 teev txij li thaum koj cov nyiaj them. Nyob rau hauv thaum ntxov teev ntawm lub post office. Vim hais tias tus me nyuam ntawm mail

5. Thaum cov cuav ntawm lub tiav txoj kev loj hlob yuav tau cov dej khov box cov ntaub ntawv thiab xa tau txais daim ntawv thiab xa mus rau lub Line Kev txiav txim tam sim ntawd. Los ntawm cov piv txwv.

 

Компанийн бүтээгдэхүүн Бахадур Limited / Siam арчилгаа Бүтээгдэхүүн худалдан авах :.

бүтээгдэхүүний тоо 1. хэлэлцүүлэг. бүтээгдэхүүн болон сургалтын иж бүрдлийн үнэ, дэмжих.

2. дөрвөн банкнаас сонгох хөрөнгийг шилжүүлэх банк сонгоно уу.

3. Дамжуулах

4. Төлбөрийн дараа батлагдсан байна. Зүйлс таны төлбөр хойш 24 цагийн дотор хүргэх болно. Шуудан эрт цагийн юм. Учир нь шуудан хүргэх

5. дууссан хөгжлийн ирүүлэх мөсөн хайрцаг материал, шуудангийн хүлээн авч, нэн даруй Line тушаалаар илгээж болно дараа. Эдгээр жишээнүүд байна.

 

Untuk membeli produk Syarikat Bahadur Limited / Siam Care Produk :.

1. Perbincangan beberapa produk. Promosi produk dan harga, sudah tamat kursus.

2. Pilih bank untuk memindahkan dana untuk memilih daripada empat bank.

3. Pemindahan

4. Setelah pembayaran disahkan. Barangan akan dihantar dalam tempoh 24 jam sejak pembayaran anda. Pada awal pagi pejabat pos. Oleh kerana penghantaran mel

5. Setelah penyerahan pembangunan yang lengkap akan mengambil bahan-bahan kotak ais dan resit pos dan hantar ke Perintah Line segera. Dengan contoh-contoh ini.

 

Чтобы приобрести продукцию Компании Бахадур Limited / Siam гигиены :.

1. Обсуждение целого ряда продуктов. Продвижение продукта и ценой, по окончании курса.

2. Выберите банк для перевода средств на выбор четырьмя банками.

3. Передача

4. После того, как подтверждения оплаты. Детали будут погружены в течение 24 часов с момента оплаты. В первые часы в почтовом отделении. Поскольку доставка почтой

5. После того, как представление завершенного развития примет ледовой коробке материалы и почтовой квитанции и отправить его на строки заказа немедленно. По этим примерам.Чтобы приобрести продукцию Компании Бахадур Limited / Siam гигиены :.

 

1. Обсуждение целого ряда продуктов. Продвижение продукта и ценой, по окончании курса.

2. Выберите банк для перевода средств на выбор четырьмя банками.

3. Передача

4. После того, как подтверждения оплаты. Детали будут погружены в течение 24 часов с момента оплаты. В первые часы в почтовом отделении. Поскольку доставка почтой

5. После того, как представление завершенного развития примет ледовой коробке материалы и почтовой квитанции и отправить его на строки заказа немедленно. По этим примерам.Để mua sản phẩm của Công ty TNHH Bahadur / Chăm sóc Siam Sản phẩm :.

1. Thảo luận về một số sản phẩm. Chương trình khuyến mãi của sản phẩm và giá cả, hoàn thành khóa học.

2. Chọn ngân hàng để chuyển tiền để lựa chọn từ bốn ngân hàng.

3. Chuyển

4. Sau khi thanh toán được xác nhận. Sản phẩm sẽ được xuất xưởng trong vòng 24 giờ kể từ khi thanh toán của bạn. Trong những giờ đầu của bưu điện. Bởi vì giao tử

5. Khi trình của sự phát triển hoàn thành sẽ đưa các vật liệu thùng đá và nhận bưu chính và gửi nó đến Dòng Đặt ngay lập tức. Bằng những ví dụ.Để mua sản phẩm của Công ty TNHH Bahadur / Chăm sóc Siam Sản phẩm :.

1. Thảo luận về một số sản phẩm. Chương trình khuyến mãi của sản phẩm và giá cả, hoàn thành khóa học.

2. Chọn ngân hàng để chuyển tiền để lựa chọn từ bốn ngân hàng.

3. Chuyển

4. Sau khi thanh toán được xác nhận. Sản phẩm sẽ được xuất xưởng trong vòng 24 giờ kể từ khi thanh toán của bạn. Trong những giờ đầu của bưu điện. Bởi vì giao tử

5. Khi trình của sự phát triển hoàn thành sẽ đưa các vật liệu thùng đá và nhận bưu chính và gửi nó đến Dòng Đặt ngay lập tức. Bằng những ví dụ.

 

Para comprar productos de la compañía Bahadur Limited / cuidado de Siam :.

1. Discusión de una serie de productos. La promoción del producto y el precio, de la finalización del curso.

2. Seleccione el banco para transferir fondos a elegir de cuatro bancos.

3. Transferencia

4. Una vez que el pago sea confirmado. Los artículos serán enviados dentro de 24 horas desde su pago. En las primeras horas de la oficina de correos. Puesto que la entrega de correo

5. Una vez que la presentación del desarrollo completado tomará los materiales de la caja de hielo y la recepción de correos y enviarlo a la línea de pedido inmediatamente. Por estos ejemplos.

 

لشراء منتجات الشركة المحدودة بهادور / سيام منتجات العناية :.

1. مناقشة عدد من المنتجات. تعزيز المنتج والسعر، ومن إتمام الدورة.

2. حدد البنك لتحويل الأموال للاختيار من بينها أربعة بنوك.

3. نقل

4. بعد تأكيد الدفع. وسيتم شحن السلع في غضون 24 ساعة منذ دفعتك. في ساعة مبكرة من مكتب البريد. ونظرا لأن تسليم البريد

5. مرة واحدة في تقديم تطوير الانتهاء سوف تأخذ المواد الجليد مربع واستلام البريد وإرساله إلى وسام الخط فورا. من خلال هذه الأمثلة.

 

Untuk membeli produk Perusahaan Bahadur Terbatas / Siam Produk Perawatan :.

1. Diskusi sejumlah produk. Promosi produk dan harga, tentu saja selesai.

2. Pilih bank untuk mentransfer dana untuk memilih dari empat bank.

3. transfer

4. Setelah pembayaran dikonfirmasi. Produk yang akan dikirim dalam waktu 24 jam sejak pembayaran Anda. Pada dini kantor pos. Karena pengiriman surat

5. Setelah pengajuan pembangunan selesai akan mengambil bahan kotak es dan penerimaan pos dan mengirimkannya ke Jalur Pesanan segera. Dengan contoh-contoh ini.

 

کمپنی کی مصنوعات بہادر لمیٹڈ / سیام دیکھ بھال کی مصنوعات کی خریداری کے لئے :.

1. مصنوعات کی ایک بڑی تعداد کی بحث. مصنوعات اور قیمت، کورس کی تکمیل کے کے فروغ.

2. چار بینکوں میں سے منتخب کرنے کے لئے فنڈز کی منتقلی کے لئے بینک کو منتخب کریں.

3. منتقلی

4. ادائیگی کی تصدیق کی ہے ایک بار. اشیاء آپ کی ادائیگی کے بعد 24 گھنٹوں کے اندر اندر بھیج دیا جائے گا. پوسٹ آفس کے ابتدائی گھنٹوں میں. کیونکہ میل کی فراہمی

5. مکمل کی ترقی کے جمع کرانے کے آئس باکس مواد اور پوسٹل رسید لے اور فوری طور پر لائن آف آرڈر پر بھیج گا ایک بار. ان مثالوں سے.

 

Aan die maatskappy se produkte Bahadur Beperk / Siam Care produkte te koop :.

1. Bespreking van 'n aantal produkte. Die bevordering van die produk en die prys, natuurlik voltooiing.

2. Kies die bank om fondse te kies oordra van vier banke.

3. Oordrag

4. Sodra die betaling bevestig is. Items sal gestuur word binne 24 uur sedert jou betaling. In die vroeë oggendure van die poskantoor. Omdat die lewering van e-pos

5. Sodra die indiening van die voltooide ontwikkeling die ys blokkie materiaal en Postal ontvangs sal neem en stuur dit onmiddellik aan die Line Orde. Deur hierdie voorbeelde.

 

कंपनी के उत्पादों बहादुर लिमिटेड / सियाम केयर उत्पाद खरीद करने के लिए :.

1. उत्पादों की एक संख्या की चर्चा। उत्पाद और मूल्य, कोर्स पूरा होने की पदोन्नति की।

2. चार बैंकों से धन चयन करने के लिए स्थानांतरण करने के लिए बैंक का चयन करें।

3. स्थानांतरण

4. भुगतान एक बार पुष्टि की है। आइटम अपने भुगतान के बाद 24 घंटे के भीतर भेज दिया जाएगा। पोस्ट ऑफिस के शुरुआती घंटों में। क्योंकि मेल का वितरण

5. एक बार जब पूरा विकास के प्रस्तुत आइस बॉक्स सामग्री और डाक रसीद लेने के लिए और रेखा के आदेश को तुरंत भेज देंगे। इन उदाहरणों से।

 

ການສັ່ງຊື້ຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດ Bahadur Limited / ຜະລິດຕະພັນ Siam Care :.

1 ການສົນທະນາຈໍານວນຂອງຜະລິດຕະພັນ. ການສົ່ງເສີມການຜະລິດຕະພັນແລະລາຄາ, ຂອງການສໍາເລັດແນ່ນອນ.

2 ເລືອກທະນາຄານການໂອນເງິນທີ່ຈະເລືອກເອົາຈາກທະນາຄານສີ່.

3 ການຖ່າຍໂອນ

4. ເມື່ອໃດທີ່ການຈ່າຍເງິນແມ່ນຮັບການຢັ້ງຢືນ. ລາຍການຈະໄດ້ຮັບການສົ່ງອອກພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງນັບຕັ້ງແຕ່ການຊໍາລະເງິນຂອງທ່ານ. ໃນຊົ່ວໂມງທໍາອິດຂອງການໄປສະນີ. ເນື່ອງຈາກວ່າການໃຫ້ການເມລ

5. ເມື່ອການຍື່ນສະເຫນີຂອງການພັດທະນາສໍາເລັດຈະໄດ້ຮັບການອຸປະກອນຫ້ອງກ້ອນແລະໄດ້ຮັບໄປສະນີແລະສົ່ງໄປທີ່ຄໍາສັ່ງ Line ທັນທີທັນໃດ. ໂດຍຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້.

 

සමාගමේ නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීමට බහදූර් සීමිත / සියම් සේවා ආශ්රිත නිෂ්පාදන :.

නිෂ්පාදන අංකය 1. සාකච්ඡාවක්. පාඨමාලාව අවසන් කළ නිෂ්පාදන ප්රවර්ධනය සහ මිල,.

2. බැංකු හතර තෝරා ගැනීමට අරමුදල් මාරු කිරීමට බැංකුව තෝරන්න.

3. මාරු

4. ගෙවීම් පසු එය සනාථ වේ. අයිතම ඔබේ ගෙවීම් කරන බැවින් පැය 24 ක් තුළ නැව්ගත කරනු ඇත. තැපැල් කාර්යාලය මුල් පැය කිහිපය තුළ. තැපැල් බෙදාහරින නිසා

5. නිම ඉදිරිපත් කළ පසු අයිස් කොටුව ද්රව්ය හා තැපැල් රිසිට් ගෙන වහාම රේඛීය සාමය වෙත යොමු කරනු ඇත. මේ උදාහරණ විසින්.

Last Updated on Saturday, 13 February 2016 16:36